Zateplování

Zateplování šikmé střechy

Při realizaci a provozu zatepleného podkroví chceme mít co nejmenší tepelné ztráty bez kondenzace vodní páry v tepelné izolaci a pod krytinou. Toho dosáhneme zabudováním správné tloušťky tepelné izolace, vzduchotěsně provedenou parozábranou na straně interiéru a hydroizolační vrstvou difúzně otevřenou nad tepelnou izolací (pod krytinou). Pod krytinou musí být odvětraná vzduchová mezera od okapu k hřebeni.
Doporučujeme navrhovat zateplené podkroví jako dvouplášťovou střechu s větrací mezerou nad pojistnou hydroizolací. Pro dvouplášťové střechy je spárová neprůvzdušnost v tepelné izolaci pro kamennou vlnu téměř nulová.
Tříplášťové střechy mají větrání nad a pod pojistnou hydroizolací.
Zateplené podkroví se obvykle neprovádí jako jednoplášťová nevětraná střecha. (Toto neplatí pro velmi lehké tepelné izolace). Komprimované tepelné izolace nejsou vhodné pro tříplášťové střechy.